SCENARIUSZ ZAJĘĆ

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE, KLASY ŁĄCZONE I-III

(2 jednostki lekcyjne)

 

TEMAT: 

Wypowiedzi  uczniów na temat zwiastunów wiosny na podstawie zaprezentowanych filmów, zdjęć oraz własnych doświadczeń i spostrzeżeń dzieci. Opis wybranego symbolu wiosny. Wspólne rozwiązywanie wiosennej krzyżówki. Słuchanie utworu A. Vivaldiego ,,Cztery  pory roku – wiosna’’. Wykonanie pracy plastycznej: Przyszła wiosna.

CELE:

·         Kształcenie umiejętności dostrzegania i opisywania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną

·         Wdrażanie do dłuższych wypowiedzi na określony temat

·         Wzbogacanie słownictwa dzieci

·         Kształcenie umiejętności redagowania opisu

·         Kształcenie umiejętności  uzupełniania tekstu z lukami podanymi wyrazami

·         Kształcenie umiejętności  układania tekstu z rozsypanki  wyrazowej

·         Wyrabianie umiejętności tworzenia obrazu plastycznego na podstawie utworu muzycznego

METODY :

·         Słowne: swobodne wypowiedzi uczniów, rozmowa kierowana pytaniami nauczyciela, opis

·         Oglądowe: pokaz, obserwacja, prezentacja

·         Praktycznego działania:  redagowanie opisu ,uzupełnianie tekstu z lukami, układanie rozsypanki wyrazowej, rozwiązywanie krzyżówki

FORMY:

·         Zbiorowa

·         Grupowa  

·         Indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

·         zdjęcia zwiastunów wiosny - tablica interaktywna

·         filmy na temat zwiastunów wiosny – tablica interaktywna

·         utwór muzyczny ,,Cztery pory roku – wiosna’’ –A. Vivaldiego  - tablica

interaktywna

·         karty pracy – tekst z lukami, rozsypanka wyrazowa, krzyżówka

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

·         powitanie

·         wprowadzenie do tematu zajęć - słuchanie utworu A. Vivaldiego ,,Cztery pory roku – wiosna’’

·         rozmowa kierowana pytaniami nauczyciela na temat zwiastunów wiosny (świat roślin i zwierząt, wpływ wiosny na funkcjonowanie ludzi

·         swobodne wypowiedzi uczniów na powyższy temat

·         wspólne rozwiązywanie krzyżówki na temat wiosny,

·         wykorzystanie tablicy interaktywnej – oglądanie krótkich filmów (Wiosna, jej zwiastuny – film edukacyjny dla dzieci, Edukacja zdalna – Poznajemy: Wiosenne Kwiaty) , obejrzenie zdjęć roślin i zwierząt  - zwiastunów wiosny

·         praca w grupach – dzieci łączone w grupy 2-3 osobowe z uwzględnieniem klasy i umiejętności poszczególnych uczniów

grupa I – samodzielne redagowanie krótkiego opisu wybranego zwiastuna wiosny,

grupa II – tekst z lukami -uzupełnianie opisu podanymi wyrazami (opis bociana) – karta pracy,

grupa III – układanie opisu z rozsypanki wyrazowej (opis pierwiosnka) – karta pracy

·         zabawa ruchowa – naśladowanie ruchem rozkwitających roślin

·         wykonanie pracy plastycznej na podstawie utworu A. Vivaldiego ,,Cztery pory roku – wiosna’’ (utwór włączony  w czasie wykonywania rysunku)

·         podsumowanie zajęć, ocena pracy uczniów

·         pożegnanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA PRACY   -  GRUPA II

 

 

 

 

OPIS BOCIANA

 

 

 

Bocian jest  ……………………. wędrownym, w Polsce spędza tylko 

 

……………………  i lato.

 

Ma biało – czarne  ………………………….  oraz długi,  ………………………….. 

 

dziób i nogi.

 

…………………………………. wydawany przez bociana nazywamy klekotem

 

lub klekotaniem.

 

Lubi stać na jednej  ……………………….. . W tej pozycji wypoczywa

 

i ……………………….. .

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

noga, spać, ptak, wiosna, czerwony, odgłos, pióra

 

 

 

 

 

 

 

KARTA PRACY  -  GRUPA III

 

 

OPIS PIERWIOSNKA

 

 

 

bezlistną

 

 

Bardzo

 

 

Pierwiosnek

 

liście.

 

Ma

 

łodygę

 

mi

 

podoba.

 

podłużne

 

 

i

 

żółtym,

 

jest

 

kwiatem.

 

cienką,

 

wiosennym

 

się