Witajcie w Orliku


Idź do treści

o nas

informacje podstawowe

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym "ORLIK" w Kudowie Zdroju istnieje od roku 1990, tj. od chwili uruchomienia placówki.
Na miesięczne turnusy przyjeżdżają do nas około 60-osobowe grupy dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 roku życia. Dysponujemy 4 salami lekcyjnymi, pracownią plastyczną (tzw. "Zielonym domkiem"), salą gimnastyczną, siłownią, odkrytym basenem, placem zabaw i pracownią komputerową. Szkoła zatrudnia nauczycieli i wychowawców (kadra pedagogiczna liczy łącznie 13 osób) oraz pracowników administracji. Dyrektorem szkoły jest pani Małgorzata Utyra, a w ubiegłych latach funkcję tę pełniła pani Ewa Bilińska i pani Teresa Syposz. Grono pedagogiczne realizując treści i działania edukacyjne:

 • dba o wszechstronny rozwój indywidualny dziecka oraz jego rewalidację;
 • organizuje zajęcia wychowawczo-terapeutyczne rozwijające zainteresowania i osobowość dziecka;
 • dostosowuje proces nauczania i wychowania do specjalnych potrzeb i psychofizycznych możliwości dziecka.


Szkoła realizuje program szkoły podstawowej i gimnazjum, nie pozostawiając bez opieki dydaktycznej i wychowawczej także młodzieży starszej. Poza realizacją programu staramy się uatrakcyjnić zajęcia, aby "uczyć bawiąc i bawić ucząc". Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach fakultatywnych i wychowawczych:

 • polonistycznych,
 • historycznych,
 • teatralnych i tanecznych,
 • geograficznych i przyrodniczych,
 • chemicznych,
 • fotograficznych,
 • Koła Młodego Naukowca,
 • dziennikarskich.


Stosowanie indywidualizacji w nauczaniu sprawia, że każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Ponieważ pensjonariusze szpitala pochodzą ze wszystkich stron naszego kraju, dużą wagę przywiązujemy do zapoznania ich z pięknem Ziemi Kłodzkiej poprzez dużą ilość wycieczek, tak autokarowych, jak i pieszych, w ten sposób realizując także cel leczniczy (klimatoterapia,terenoterapia).Tematyka regionalna jest obecna również na lekcjach przyrody, geografii, historii i na zajęciach fakultatywnych. Realizujemy ekologiczną ścieżkę międzyprzedmiotową do której scenariusze opracowała nauczycielka biologii pani Barbara Ryjewska oraz nauczyciele przedmiotowi.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego