Nauczyciel: Adriana Proc

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze , Grupa IV

Temat zajęć: Zdrowy tryb życia.

Cele terapeutyczne:

Formy organizacyjne:

Metody pracy:

 

Przebieg zajęć:

I FAZA WSTĘPNA

  1. Zapoznanie z tematem  zajęć i celami.
  2. ,, Burza mózgu”- zdrowy tryb życia

II FAZA GŁÓWNA

  1. Prezentacja filmu na You Tube ,, Żyj smacznie i zdrowo- 10 zasad zdrowego odżywiania”.
  2. Układanie puzzli ,, Piramida żywienia”.
  3. Wykreślanka wyrazowa.
  4. Rozsypanka wyrazowa.

III FAZA KOŃCOWA

1. Podsumowanie zajęć i sprawdzenie wiedzy uczniów dot. zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu. Zastosowanie rysunku z opisem.